2021 – Succé för Ericsson & Partners ränteförvaltning

Starta året med att se över din ränteförvaltning, vi har lösningen på hur du får en bra avkastning i denna lågräntemiljö!

Fixed Income är en modul med företagsobligationer som ger löpande räntor som helt kan anpassas efter önskad risknivå.

Vår förvaltning med direktinvesteringar i företagsobligationer, Fixed Income, levererade ännu ett år med stabil och hög riskjusterad avkastning. Under 2021 var avkastningen 6,4% netto efter avgifter, vilket är en stark siffra givet det rådande lågränteklimatet, riskprofilen i portföljen samt utvecklingen hos likvärdiga svenska räntefonder.

Nu går vi in ett nytt år och vårt fokus ligger på att skapa ytterligare värde för våra kunder. Att använda denna typ av förvaltning för att dra ner risken i sin förmögenhet och för att inflationssäkra sitt kapital har på den senaste tiden blivit än viktigare. Kapital på bankkontot med låg eller utan ränta tappar snabbt köpkraft med den rådande inflationsnivån (4,1% i december). I princip samtliga våra företagsobligationer har rörlig ränta, vilket medför att vi inte tar någon ränterisk för ökade marknadsräntor utan istället ökar avkastningen i portföljen i takt med att Riksbanken höjer reporäntan för att stävja inflationen.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.