Bolagsstyrning

Tre värdeord är tongivande för hur vi styr vår verksamhet: personlig, förtroendeingivande och värdeskapande. De är viktiga ord för företaget och för oss. Tillsammans tar de ut riktningen för hur vi ska vara, tänka och förhålla oss till det dagliga arbetet.

Rent formellt har vi regler och strukturer som säkerställer att bolaget sköts så effektivt som möjligt och levererar mervärde till dig. Verkställande direktör leder det dagliga arbetet på uppdrag av styrelsen, som i sin tur svarar inför aktieägarna. Hög kompetens och lång erfarenhet löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Nuvarande styrelse består av fyra ledamöter som här fått en kort individuell presentation.

Styrelse

Lars Ekfeldt

Ordförande, Ledamot sedan 2017

Utbildning

Civilekonom

Aktier i bolaget
608 A-aktier & 608 B-aktier
Bakgrund
Entreprenör och chefspositioner inom fordonsindustrin.

Peter Norell

Ledamot sedan år 2020

Utbildning
Magisterexamen ekonomi
Aktier i bolaget

798 A-aktier & 798 B-aktier

Bakgrund
Mer än 30 års erfarenhet från banksektorn.

Fredrik Ericsson

VD, Ledamot sedan år 2017

Utbildning

Civilekonom

Aktier i bolaget

5457 A-aktier & 5457 B-aktier

Bakgrund
Över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning.

Jacob Malmborg

Vice VD, Ledamot sedan år 2017
Utbildning
Ekonomexamen Lunds universitet
Aktier i bolaget
639 A-aktier & 639 B-aktier
Bakgrund

Financial controller, Treasurer.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.