Möjligheter i krisen

Den allmänna oron den senaste månaden har påverkat både aktiemarknaden och räntemarknaden. Detta har gjort att många räntefonder haft ovanligt stora utflöden vilket tvingat dem att sälja av innehav för att möta utbetalningskrav. På grund av osäkerhet har köpsidan varit tunn och denna dynamik har pressat priserna, betydligt mer än motiverat i vissa fall. Detta har till och med lett till att flera fonder fått stoppa uttag. Det stora säljtrycket skapar dock stora möjligheter för dem som är direkta köpare av företagsobligationer. Nedan är några exempel på obligationer som vi har köpt in under de senaste veckorna:

Vi har sett signaler på att dessa fondflöden, om än negativa, minskar och vi ser nu en stabilisering av räntemarknaden. En ytterligare faktor som talar för stabilisering är att Riksbanken flaggat för att köpa företagsobligationer om ovan nämnda prisdynamik fortsätter. Det gör att vi bedömer att fönstret för att kunna köpa obligationer i kvalitetsföretag till stor rabatt sannolikt inte kommer vara öppet länge till.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.