Månadsbrev September 2021 – Turbulent september skapar möjligheter i sista kvartalet

September blev en skakig månad för globala finans-marknader med breda rekyler och hög volatilitet på de flesta håll in i det tredje kvartalsskiftet. Rusande energipriser och hot om en potentiell fastighetskris i Kina toppade listan över investerares fokus under månaden och sentimentet är betydligt mer skadat nu än tidigare under året.

Efter en lång uppgångsfas utan rekyler att tala om på aktiemarknaden fick säsongsmönstret åter bekräfta sin validitet. Börser globalt har rekylerat under i princip hela månaden och OMXS30 samt S&P500 föll med 3,92% respektive 4,76%. Siffrorna för breda index döljer dock variationen mellan olika segment och många aktier handlas i tydliga björnmarknader, vilket definieras av en nedgång på över 20% från senaste högsta notering. Allra djupast har nedgångarna varit på small- och midcaplistorna och de sektorer som sticker ut är verkstad, dataspel, betting, grön energi och teknik. Samtidigt har större bolag generellt klarat sig bättre och särskilt starkt har energibolag och banker gått på grund av kraftigt stigande energipriser och brantare räntekurvor.

När marknader stiger länge och med låg volatilitet tenderar både sentimentet och positionering att bli för positiva, värderingar kan springa ifrån fundamenta och risktagandet ökar. Under dessa perioder blir sårbarheten för nedgångar större och det var denna observation som gjorde att vi ansåg en rekyl som rimlig efter sommaren. När vi nu bedömer situationen på nytt ser vi att flera av dessa faktorer har ändrats markant och sentimentet är på väldigt låga nivåer i förhållande till tidigare under året. Även positionering är försiktigare, om än inte lika svag som sentimentet. Mot bakgrund av att de krafter som varit motorn för uppgången hittills inte försvunnit är utsikterna för

aktiemarknaden därmed betydligt bättre nu. Tillväxten förväntas fortfarande drivas av uppdämda behov, stärkt arbetsmarknad, företagsinvesteringar och fiskala stödprogram. Trots att god hälsa i ekonomin och andra temporära krafter trycker uppåt på räntan ska man också komma ihåg att nivån är mycket låg historiskt och det är långt kvar innan detta hotar marknaden. Givetvis finns det bolag och tillgångar med särskilt extrema multiplar där räntan kommer utgöra en stark motvind, men dessa är få i sammanhanget.

Därmed är vi klart positiva inför det fjärde kvartalet för marknaden i sin helhet. Rapportperioden som drar i gång de närmsta veckorna kommer utvisa var den relativa styrkan hamnar men möjligheterna återfinns brett bland både industri- och mer teknikorienterade bolag.

En faktor som på allvar kan bromsa in den ekonomiska utvecklingen är energipriser beroende på hur mycket mer samt hur uthålligt dessa kan stiga. Främst handlar det om kol och gas som är en stor del av global energimix och som nu samtidigt har tydlig obalans i utbud och efterfrågan. Detta är något vi följer noga då det finns några få utfall som kan bli negativa för aktie-marknaden eller delar därav.

E&P Alternativa – en modul för ökad riskspridning och stabilitet

Riskhantering är en central aspekt i all förvaltning. Om målet är stabilitet är diversifiering viktigt och mest effektivt blir det om korrelationen mellan portföljens beståndsdelar är så låg som möjligt. E&P Alternativa fyller denna funktion genom att bestå av ett fåtal innehav (exempelvis ädelmetaller, utsläppsrätter, tematiska investeringar, krypto) med låg korrelation både inbördes och relativt aktiemarknaden i helhet. Hör gärna av er om ni vill veta mer om E&P Alternativa!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.