Månadsbrev september 2019

Under september månad fick vi se en kraftig återhämtning på aktiemarknaderna i framförallt Norden och euroområdet. Även tillväxtmarknaderna i Asien gick bra medan USA utvecklades något svagare. Den generellt starka utvecklingen föranleddes av indikationer om framsteg i handelssamtalen och fortsatta penningpolitiska stimulanser från flera av de stora centralbankerna.

Den svenska börsen (OMXS30) inledde månaden med åtta raka uppgångsdagar där all oro kring handel, konjunktur och geopolitiska spänningar verkade som bortblåst. De generella utsikterna upplevdes ljusare och långräntorna världen över vände rakt uppåt efter en längre period med fallande trend, vilket givetvis gav fart till banksektorn som stärktes markant. Även verkstadssektorn och andra tidigare pressade sektorer fick ny luft under vingarna. Samtidigt tappade fastighetsaktier en betydande andel av årets uppgångar när kapital till synes flödade ut från sektorn och in i banker och cykliskt.

Under månadens andra hälft trillade en del makrodata in som ytterligare stärker bilden av att konjunkturen bromsar in. De svenska sysselsättningssiffrorna var betydligt svagare än väntat, vilket fått ett flertal experter att ifrågasätta den planerade räntehöjningen vid årets slut, som nu får ses som allt mer osannolik. Även framåtblickande data som inköpschefsindex var oväntat svaga, med en historiskt låg siffra från Tyskland vars industri är fortsatt nedtyngd av en kraftigt inbromsande fordonsindustri. Till och med USA, som tidigare hävdats bibehålla en högre aktivitet i ekonomin lämnade svagare siffror än väntat. Detta gav under månadens sista vecka rejält avtryck med nedgångar för de flesta sektorer och en klassisk rörelse uppåt i guldet.

Nu går vi in i oktober månad med flera kritiska händelser som beroende på utfallen kan medföra stora effekter på marknaderna och sentimentet. Tidigare i år hotade Trump med tull på varor från Mexiko om inte landet införde striktare gränskontroller. Resultatet av dessa åtgärder skall nu följas upp för att ompröva om tullarna skall bli aktuella igen. Under månaden kommer även Italiens kreditbetyg att uppdateras, vilket för närvarande endast ligger ett steg ovanför ”skräp” på kreditskalan. En nedrevidering skulle medföra kraftiga utflöden och prisnedgångar som följd med risk för spridning till övriga Europa. Slutligen har vi kanske ett Brexit där utfallet fortfarande är ovisst men troligen stökigt. Generellt sett kan man säga att risken för negativa utfall i de två första eventen minskat något efter de preliminära resultat som synts från Mexiko och det gedigna stimulanspaket som ECB offentliggjorde under månaden.

Avseende vår positionering framåt är vi fortsatt positivt inställda till aktier då vi väntar oss att de gemensamma åtgärderna från centralbankerna ger stöd åt ekonomin, och ju mer negativ data som kommer in desto kraftigare åtgärder har signalerats. Snart inleds dock rapportperioden och i det korta perspektivet gillar vi defensiva aktier bättre då en inbromsande konjunktur sannolikt kommer synas i många av de cykliska bolagens siffror de närmaste kvartalen.

Månadens Case – Ränteplacering mot US Steel

Under månaden har vi handlat upp ett räntebevis mot stålproducenten US Steel. Placeringen ger en hög ränta i SEK med exponering mot ett stort internationellt bolag, vilket vi anser mycket attraktivt i rådande lågräntemiljö. US Steel påverkas av den pågående avmattningen i konjunkturen men gynnas samtidigt av handelskonflikten mellan USA och Kina som ökat efterfrågan och gett stöd åt priserna på inhemskt producerat stål i USA. Sammantaget tycker vi att bolaget varken befinner sig i strukturell med- eller motvind och att kupongen om knappa 7% väl motiverar risken i placeringen.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.