Månadsbrev Oktober 2021 – Marknaden drog en lättnadens suck i oktober

Under oktober månad låg fokus på de stora bolagens rapportering för det tredje kvartalet. Marknadens oro kring de negativa effekterna av stigande priser och logistikproblem var förvisso befogad i sak men inte i magnitud. Majoriteten av bolagen rapporterade stabil utveckling och lättnaden gjorde därmed att oktober blev en stark månad för börsen.

Det skadade marknadssentimentet vi lyfte fram som positivt i förra månadens brev blev tillsammans med stabila bolagsrapporter katalysatorn för en stark utveckling under oktober. Tydligast blev effekten i USA där breda S&P 500 steg hela 6,91% medan OMXS30 enbart stängde upp 1,40% efter en svagare avslutning på månaden. Den stora skillnaden innebär därmed att den amerikanska börsen nu gått om OMXS30 på året, som tidigare varit en av de starkaste marknaderna.

Information man kan ta med sig från rapportperioden är att efterfrågan därute är fortsatt god och många bolags orderböcker är överfyllda. Till viss del är detta en effekt av att många bolag beställer mer än vad de faktiskt behöver för att få tillräckligt med produkter, men samtidigt vittnar det om hög aktivitet. Sannolikt blir detta dock ett problem längre fram, hur stort är omöjligt att säga, men där är vi inte ännu. Det faktum att bolagen kunde visa god tillväxt och historiskt höga lönsamhetsmarginaler i dessa, relativt sett, turbulenta tider var tillräckligt för att lugna börsen som nu tagit tillbaka mycket av rekylen från september månad. I USA är marknaderna återigen uppe på nya all time highs och uppgången är bred. Nasdaq har agerat draglok men även småbolagen har brutit upp från en längre konsolidering, vilket är ytterligare ett positivt tecken i det kortare perspektivet.

I övrigt på makrofronten har Federal Reserve, i linje med förväntningarna, både annonserat och påbörjat en försiktig ”tapering” av tillgångsköpen. Ambitionen är att successivt dra ner tillgångsköpen till noll någon gång under det kommande året. Dock flaggade de för att takten är variabel och högst beroende av den ekonomiska utvecklingen i landet.

Trots att de skenande priserna på energibärare som kol och gas har kunnat dämpas och reverseras den senaste tiden har inflationen, oavsett vilket mått man talar om, fortsatt att ligga kvar på väldigt höga nivåer. En växande realisation om att inflationen kan bli lite kraftigare och mer långvarig än tidigare trott har gjort att räntor på flera löptider stigit kraftigt i oktober. Samtidigt ser vi fortfarande inte detta påverka vare sig aktie- eller företagsobligationsmarknaden nämnvärt.

Förra månaden talade vi om att utsikterna för börsen såg lovande ut för årets slut på grund av ett kortsiktigt svagt sentiment. Rörelsen blev i riktningen vi talade om men väldigt snabb och risk/reward för att jaga marknaden på uppsidan är sällan bra. Utan att vara för aggressiva är vi ändå fortsatt positiva inför de kommande månaderna, både före och efter årsskiftet, med stöd i den underliggande utvecklingen för bolagen och säsongsmönstret med en starkare historisk börs från november till april.

Månadens händelse – COP26 i Glasgow

En av de viktigaste händelserna under oktober/november är den årliga klimatkonferensen (COP) där ledare inom politik, näringsliv och forskning samlas för att förhandla regler och samarbeten som ska ta oss närmare målen som sattes i Paris 2015. Flera nya samarbeten har annonserats men den officiella slutförhandlingen nationer emellan avgörs till fullo i dagarna. Utfallet kommer påverka företag, privatpersoner och inte minst marknader under en lång tid framöver.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.