Månadsbrev juni 2020

I juni har allt mer återgått till det normala både sett till arbetslivet, sociala sammanhang och därmed även ekonomisk aktivitet. Detta har medfört en växande förhoppning om att krisen närmar sig ett slut vilket lett till fortsatt stigande aktiemarknader men framförallt lägre volatilitet. De breda indexen både i Europa och USA är dock fortfarande försiktigt på minus för året.

Den värsta perioden av Coronakrisen är nu sannolikt bakom oss och återhämtningen är igång på allvar. Faktum är att den trots allt har kommit snabbare än vad många väntade sig och det visar återigen att aktiemarknaden, som var tidig med att vända uppåt, är en av de bästa ledande indikatorerna. Förändringstakten har varit betydligt högre under denna period än vid tidigare recessioner och återhämtningen har således varit svår att följa utan hjälp av diverse högfrekvensdata som korttransaktioner, trafikmönster och sökdata som samtliga visat en stadig uppgång. Först nu börjar detta även synas tydligt i de flesta traditionella makroindikatorer som tidigare varit något för långsamma för att hänga med och ge en rättvis bild av den snabbt förändrande situationen.

Den sista tiden har nya utbrott i USA seglat upp som en potentiell risk för den pågående återhämtningen. Detta bör inte komma som en överraskning då den totala immuniteten i befolkningen fortfarande är låg samt för att staterna i fråga har varit snabba med att lätta på sina restriktioner för att få igång ekonomin igen. De demonstrationer som pågick runt om i hela landet med start för en dryg månad sedan har sannolikt också haft en roll i utvecklingen. Trots den snabba smittspridningen har antalet dödsfall inte ökat på samma vis som tidigare vilket är en viktig faktor till varför marknaderna inte reagerat på dessa nyheter ännu. En försämring på området medför snabbt risker för nya restriktioner och en allmänt försiktigare inställning hos konsumenter vilket är negativt för marknaden. Där är vi inte ännu dock.

Aktiemarknaderna, som var tidiga med att prissätta en snabb återhämtning, har rört sig mestadels sidledes under juni. Efter den historiskt kraftiga uppgången från marsbotten hade marknaden blivit mer sårbar i det korta perspektivet, vilket vi diskuterade i förra månadens brev, och således kom till slut en rekyl under månadens första veckor. Trots det var den inte särskilt kraftig och runt månadsskiftet visar marknaderna återigen styrka vilket innebär att nästa rörelse sannolikt är på uppsidan.

En annan viktig händelse som kommer allt närmare är det amerikanska presidentvalet. Under normala förhållanden är detta ofta en av de viktigare hållpunkterna under ett valår men eftersom att båda partierna har varit relativt eniga om stödåtgärderna under krisen har inte valet fått särskilt mycket fokus. En intressant utveckling sedan krisens början är dock att Trump sakta men säkert förlorat sitt stöd och Biden har nu dragit ifrån rejält till att vara en klar favorit inför valet.

Slutligen bör även guldpriset kommenteras. Den låga realräntan, en växande penningmängd och bestående makrorisker är de viktigaste faktorerna bakom ett starkt guldpris. Trots stigande aktiemarknader visar guldet fortsatt styrka och mycket talar för att ädelmetallen är en bra placering för riskspridning och potential även framöver.

Ericsson & Partners önskar Glad Sommar!

Efter ett turbulent halvår kan vi nu summera 2020 hittills som en historisk period som medfört många nya lärdomar. En av de viktigaste vi alla återigen blivit påminda om är vikten av att lyfta blicken och våga vara långsiktig. Trots att det var rejält oroligt i mitten av mars med rasande marknader och nattsvarta makroutsikter har den som behöll lugnet klarat sig bäst även ur denna period. Nu vill vi passa på att önska er en trevlig sommar så hörs vi återigen i augusti!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.