Månadsbrev November 2021 – Inflation, Federal Reserve och Omikron skakar börsen

Lampa på Ericsson Partners kontor

November bjöd på stora slag inom de flesta tillgångs-klasser på marknaden och nyheter kring inflation, omikron och Federal Reserve dominerade flödet. En betydande oro grep marknaden under månadens andra hälft vilket resulterade i kraftiga nedgångar.

Finansmarknader handlades med stor volatilitet under november och de till synes odramatiska månads-stängningarna speglar inte händelseförloppet väl. Efter en positiv inledning med breda och stabila uppgångar surnade handeln till rejält in i månads-skiftet. Anledningen var att marknaden, som generellt avskyr osäkerhet, behövde smälta både upptäckten av den nya Corona-varianten Omikron och Federal Reserves tydliga signaler om ändrad policyhållning. Två händelser som var för sig skulle skapat oro och turbulens. Summerat stängde de breda indexen OMXS30 -2,15% och SP500 -0,09%.

Efter ytterligare ett par veckor är kunskapen om den nya varianten Omikron fortsatt knapphändig. Mycket tyder på att den är mer smittsam men mindre sannolik att framkalla svår sjukdom, samt att vaccinen har viss effektivitet. Sammantaget är detta positivt vilket märks på nyhetsbevakningen och marknadens lugna inställning till ny info. Fler länder, inklusive Sverige, har trots detta återinfört vissa restriktioner vilket såklart påverkar många branscher igen.

Nyheten om Feds eventuella förändring i policy har betydligt mer vikt för marknaden och dess utveckling framåt. Genom hela återhämtningen har Fed varit mycket tydliga med att inte vara för snabba avseende nedtrappning av stimulanser. De har specifikt pekat på att sysselsättningsgraden ska komma tillbaka för alla segment på arbetsmarknaden vilket gjort att varken de eller investerarkollektivet stressat över en snabbare normalisering. De senaste officiella inflationssiffrorna har dock kommit in på historiskt höga nivåer samtidigt som vittnesmål om ännu högre prisuppgångar i ”den riktiga ekonomin” noterats. Signalen för marknaden kom då Fed-chefen i ett tal till kongressen hävdade att det är slut med att kalla inflationen ”övergående”, något de gjort många gånger tidigare. Implicit innebär det att Fed börjat oroa sig över inflation, vilket först och främst tolkas som att en snabbare normalisering än väntat är sannolik.

Ytterst innebär det högre räntor med negativ effekt på vinster och värdering. Samtidigt är den amerikanska ekonomin så belånad att åtgärderna måste genom-föras varsamt. Den avvägningen syns tydligt i ränte-marknaden som inte har bråttom uppåt. Mest intressant är dock att detta redan präglat marknaden under hela året. De största bolagen i index, tydligast i USA, har fortsatt uppåt och dolt en mycket signifikant omvärdering inom små och olönsamma snabbväxande bolag. Samtidigt har cykliskt, energi och bank visat styrka. Med andra ord har mycket av det nya klimatet redan prisats in vilket inneburit ett år då bred tillväxt gått svagt och aggressiva tillväxtstrategier straffats rejält. Så länge vyn inte är att räntor ska till 3–4%, vilket är högst osannolikt, är risk/reward för fina tillväxtbolag mer attraktiv nu än den varit på länge.

Ericsson & Partners Investerarkvällar den 20/1 & 27/1 2022

I januari kommer Ericsson & Partners arrangera två investerarkvällar med diverse intressanta bolagspresentationer samt info om nyheter i vårt erbjudande som lanseras under början av året. Den 20/1 håller vi hus i Linköping och den 27/1 är det dags i Malmö. Anmäl er gärna till er respektive kontaktperson om ni ännu inte gjort det. Varmt välkomna! Tills dess önskar vi er en God Jul och ett Gott Avslut på året!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.