Månadsbrev mars 2021 – Ekonomin och aktiemarknaden ångar på för fullt

Under mars månad var det rejält drag på samtliga globala aktiemarknader och nya all-time-highs har satts på bred front. Bland de börser som sticker ut finner vi faktiskt svenska OMXS30 med tung viktning mot sektorerna bank och verkstad som varit ledarna i den senaste uppgångsfasen.

I mars har det gått fort uppåt på aktiemarknaderna efter att makrodata fortsatt överraska på uppsidan med upprevideringar i vinstförväntningarna som följd. Utöver detta har ränteoron lagts sig något i förhållande till årets första månader sedan takten i uppgången avtagit och marknaden fått smälta att stigande konjunktur bör leda till både stigande räntor och stigande vinster. De räntenivåer som krävs för att på allvar stävja utsikterna för den reella utvecklingen finner vi först på betydligt högre nivåer. Summerar vi månadens utveckling finner vi OMXS30 i toppen med en uppgång på +9,1% som därmed noteras +17% sedan årets start. Som jämförelse är S&P500 +5,8% hittills i år och tekniktunga Nasdaq håller sig knappt över vattenytan på dryga +1,5%.

Den påtagliga differensen mellan dessa index är väldigt talande för en av de mer intressanta aspekterna som präglar marknaderna just nu. Det är tydligt att cykliska marknader som OMX i Sverige, DAX i Tyskland, småbolag i USA och råvaror just nu kraftigt överpresterar den breda marknaden. Anledningen till att det är så intressant är då det är en komplett 180-graders vändning från hur det varit tidigare under en väldigt, väldigt lång tid. Sjunkande räntor och begränsade tillväxtmöjligheter har gjort att strukturellt växande industrier (tänk e-handel, gaming, hälsa, renewables m.fl.) enkelt sprungit ifrån resten av marknaden med hjälp av både egen tillväxt och högre betalda premier för den tillväxten. Vad vi nu har är en chans för hela ekonomin att vara med och växa, som ett resultat av faktorer diskuterade tidigare. Detta gör dels att fler bolag kommer se verklig tillväxt samtidigt som premien som tidigare fanns för strukturellt växande bolag kommer minska. Något som drivit på rörelsen ytterligare är det faktum att skillnaden innan den senaste vändningen slog över i ett extremläge som också behöver rättas till.

Efter flera kvartal med cykliska tillgångar i topp är frågan om detta redan är över eller om det kommer fortsätta. Som stöd i investeringsbeslut är det viktigt att ha en uppfattning här och nedan följer delar av våra resonemang. Faktorer som återöppning, starka hus-hållsfinanser, mjuk finanspolitik och starka makrodata för ekonomisk aktivitet pekar samtliga mot att vi har en kraftig och bred expansion framför oss, möjligtvis i flera år. Detta är positivt för hela aktiemarknaden men i synnerhet de känsliga cykliska segmenten. Givet utsikterna och historiska paralleller bör räntor ligga högre och stigande nivåer är att vänta samtidigt som flera centralbankers QE-program kommer ha en klart dämpande effekt på den stigningen. Sammantaget har vi alltså högre vinster att vänta som fortsatt bör värderas till något högre multiplar än historiska snitt. Båda dessa faktorer är dock till stor del redan inprisade efter ett oerhört starkt första kvartal.

Vi tror att de industrier som tidigare växte snabbast på grund av underliggande drivkrafter kommer fortsätta göra det, om möjligt ännu snabbare framgent till följd av allt mer konvergens mellan nya teknologier. Vi väljer att lyfta blicken och ha siktet inställt på de långsiktiga trenderna och ser istället den senaste tidens rotationer som en möjlighet att investera i fler strukturella vinnare på lång sikt.

 

TPI Composites – en strukturell vinnare i hållbarhetsomställningen

E&P Edge har ett nytt innehav i portföljen, TPI Composites! TPI är ett exempel på just en sådan strukturell vinnare vi letat efter i den rådande rotationen på marknaden. Bolaget är världsledande på tillverkning av rotorblad för den globala vindkraftsindustrin. TPI har dessutom nyttjat sin materialkompetens för att kliva in på den accelererande EV-marknaden, vilket ger bolaget två stadiga ben med många år av ljusa tillväxtutsikter framför sig. Hör av er om ni vill veta mer!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.