Månadsbrev mars 2020

Under den gångna månaden har livet för de flesta förändrats på ett eller annat sätt. Det nya Coronaviruset och risken det medför för folkhälsan har motiverat regeringar världen över att införa kraftiga restriktioner på rörlighet och sociala kontakter, vilket förändrat människors vardag radikalt. Till följd av detta har många branscher sett rasande efterfrågan och försäljning. Samtidigt arbetar centralbanker och regeringar febrilt med att ta fram effektiva stödåtgärder för att mildra konsekvenserna.

De finansiella marknaderna skakade rejält under mars. Marknadens likgiltighet inför den tidiga utvecklingen i Kina förstärkte sannolikt den panik som slutligen fick fäste. VIX-indexet, som är en indikator på volatilitets-förväntningar, nådde rekordhöga noteringar samtidigt som aktiemarknaden var i fritt fall under ett flertal kaotiska sessioner. Fallet innebar historiens snabbaste björnmarknad med noteringar på -30% från topp till botten på de flesta stora aktieindexen. Som svar på den snabbt sönderfallande makrobilden lanserade i princip alla länder historiskt stora monetära och fiskala stimulanspaket som fick marknaderna att rusa in i månadsskiftet.

Spridningen av det nya Coronaviruset har under månaden fortsatt i en närmast explosionsartad takt och knappt hälften av världens befolkning lever nu under någon form av restriktion på fri rörlighet. Medan de värst drabbade länderna Italien och Spanien börjat se en stabilisering framåt månadens slut har utvecklingen eskalerat i USA, som just nu står inför den största utmaningen. Även Sverige börjar se allt snabbare ökningstakt av nya fall och vårdsituationen blir mer och mer ansträngd.

En ljusglimt i allt detta är den snabbhet och den styrka som världens regeringar och centralbanker har agerat med. Behovet av stöd till näringslivet och vården är mycket stort och stödåtgärder har tagits fram och sjösatts i rekordfart för att möta detta. Mycket av fokus har riktats mot USA och specifikt Federal Reserve som redan har gått igenom hela spelboken från finanskrisen och initierat både kraftiga räntesänkningar och obegränsade volymer av repor och obligationsköp.

Framöver är det av största vikt att hålla koll på den fortsatta utvecklingen av virusets spridning samt hur åtgärderna som införts för att stoppa spridningen slår på realekonomin. Hittills har PMI-siffror och arbetslöshet bekräftat de negativa förväntningarna men risken är att det blir ännu värre innan det blir bättre.

Vår syn på marknaden är att det finns mer nedsida i aktier överlag på nuvarande nivåer. Dock är det inte relevant att dra alla sektorer över en kam då de finns många bolag som går bra eller till och med bättre i den rådande miljön.

Vår strategi är således att behålla eller växla exponering till bolag och branscher som förväntas klara sig bra genom denna period och samtidigt skydda oss mot en trolig nedgång i den breda marknaden. Stimulanserna som tas fram är livsviktiga för ekonomin på kort sikt men följderna på lång sikt med stigande statsskulder och potentiell devalvering av fiat-valutor relativt realtillgångar gör att vi tycker caset för ädelmetaller, guld specifikt, är starkare än på länge.

Köparens marknad på obligationsmarknaden

Allmän turbulens och svag visibilitet har skapat tillfällig obalans på främst räntemarknaden som sett ovanligt hög volatilitet och låg likviditet. Denna dynamik medför en stor fördel för köparna på marknaden och det finns många intressanta köpmöjligheter som inte fanns på kartan för ett fåtal veckor sedan. Är du intresserad av att höra mer om vilka möjligheter som finns är du välkommen att ringa in till oss!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.