Månadsbrev oktober 2020 – Presidentskifte i USA medför ökat hållbarhetsfokus

Oktober månad blev, som väntat, en hektisk period både avseende nyhetsvärdiga händelser och rörelser på de finansiella marknaderna. Slutspurten i det amerikanska presidentvalet och en accelererande våg av nya Corona-fall har varit de två viktigaste narrativen under månaden. Trots fortsatt förhöjd volatilitet i marknaden har de breda indexen inte rört sig nämnvärt i någon riktning sedan sommaren.

I oktober inledde de Europeiska aktiemarknaderna den första rejäla korrektionen sedan återhämtningen inleddes under våren. Det svenska storbolagsindexet OMXS30 stängde månaden på -6,48% medan tyska DAX-index gick ännu sämre. I USA har de breda indexen klarat sig bättre men till stor del på grund av att de inledde sin rekyl redan i början av september. Drivkrafterna bakom nedgången är att en hel del aktörer sänkt risken inför valet, mekaniska flöden på grund av stigande volatilitet och en tilltagande oro kring Corona-virusets framfart och dess konsekvenser. Trots att vi nu vet betydligt mer om virusets hälsoeffekter och hur det påverkar ekonomisk aktivitet verkar marknadsaktörer ändå blivit lite överrumplade över situationen vi nu befinner oss i. Detta var något oväntat med tanke på vetskapen om att det sannolikt skulle komma en ny rejäl våg denna vinter. Sammanfattningsvis är dock läget återigen ansträngt med höga siffror både avseende nya fall och dödsfall. Experter antyder att december kan bli den tuffaste perioden och vi har därmed en bra bit kvar tills detta är över.

En intressant utveckling under månaden är att långa räntor och flera olika industriråvaror börjat visa tydliga tecken på högre inflationsförväntningar. En växande tro på en seger för Biden i presidentvalet har gjort marknaderna mer benägna att prisa in kraftigare stimulanser och därmed högre sannolikhet för återvändande inflation. En annan faktor som bidrar till denna utveckling är en fortsatt stark återhämtning i ekonomin där mycket data indikerar att de flesta sektorer faktiskt går rätt bra.

Månadens fokus har dock i stort sett endast legat på en sak, det amerikanska valet. När detta brev författas står vi just i begrepp att kunna utse en vinnare. Efter att den inledande delen av rösträkningen indikerade att Trump lyckats betydligt bättre än vad prognoserna antytt kom Biden sakta men säkert tillbaka i takt med att det stora antalet poströster började avverkas. Även om risken fortfarande är hög för att valresultatet blir omstritt ser det ut som att USA kommer få en ny president nästa år. Samtidigt pekar det mesta på att senaten förblir republikanskt dominerad, vilket talar emot det stora skifte i politiken som annars skulle följt.

Blickar vi nu framåt efter en av årets största omvärlds- händelser är det mycket som talar för en bra period för risktillgångar trots hotet från Coronapandemin. Faktorerna som ligger till grund för denna slutsats är flera. Dels vet vi sedan utbrottets start att de flesta bolag klarade sig väl genom krisen och snabbt kom tillbaka på fötterna, dels känner vi till regeringars och centralbankers benägenhet att hålla ekonomin under armarna och fler stimulanser är att vänta. Utöver detta står vi betydligt närmare ett vaccin nu än för 9 månader sedan trots att en framgång här inte bör betraktas som en självklarhet i vår mening. En sak som också är tydlig är den stora mängden kapital vid sidlinjen på grund av försiktighet inför en förväntat stökig valprocess och allmänt förhöjd volatilitet sedan vårens krasch. Detta kapital måste nu sakta men säkert leta sig tillbaka till riskmarknader i brist på andra alternativ till försvarbar riskjusterad avkastning.

Hållbarhetsomställningen i medvind efter USA-valet

Om det nuvarande valresultatet med en Demokratisk seger består kommer den amerikanska klimatpolitiken sannolikt göra en 180-gradersvändning vilket då innebär att samtliga stora världsmakter drar åt samma håll i klimatfrågan. Med en investeringsfilosofi som delvis grundar sig i ett hållbarhetsfokus förväntar vi oss fortsatt god avkastning till följd av detta fokus framåt. Vill ni veta mer om hur vi tänker kring hållbarhet i förvaltningen är ni varmt välkomna att höra av er!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.