Månadsbrev mars 2019

Mars månad har präglats av bankfrossa, fler turer kring både Brexit och handelsavtal, duvaktiga centralbanker samt ytterligare kronförsvagning. Sammantaget gick svenska börsen (OMX30) ner med – 1,22%.

Under mars månad har nyhetsflödet präglats av skandalen inom Swedbank där det uppdagades att omfattande penningtvätt har skett med koppling till konton på banken. Vidare har Swedbank utretts av EBM för att ha informerat sina största kunder och ägare om granskningen, medan man undanhållit samma information för marknaden. Det negativa nyhetsflödet drog med sig övriga banker nedåt på börsen, vilket tillsammans med att utdelningarna avskildes, hade en stor negativ effekt på index.

Det är viktigt att lyfta blicken och förstå värdet i det man köper och det är ofta i situationer som denna som möjligheter till bra avkastning skapas. Svenska banker har fortsatt en hög avkastning på eget kapital och en låg värdering i jämförelse med internationella aktörer och denna premie kommer ej försvinna i takt med enstaka skandaler.

Brexit-debatten har fortsatt och premiärminister Theresa May har blivit fråntagen ansvaret för förhandlingarna av det Brittiska underhuset. Hur frågan kommer att sluta är ovisst men en stor försening bortom de europeiska valen i maj börjar bli alltmer troligt. Det verkar också som att ett handelsavtal mellan USA och Kina snart är på plats.

Inflation och räntor kom återigen att bli ett hett diskussionsämne under månaden. ECB sköt upp nästa räntehöjning och amerikanska FED fortsatte med sin duvaktiga retorik. Från svenskt håll kom inflationssiffror in en bit under förväntningarna, något som försvårar för Riksbanken att höja räntan under andra halvåret. Det medförde i sin tur att den svenska kronan försvagades ännu mer gentemot både Euron och USD. En svag krona är dock inte endast negativt utan innebär också en positiv effekt på svenska exportbolag som har sina intäkter i just Euro och USD. Några exempel på branscher som gynnas är skogsindustrin, råvarubolag och flertalet verkstadsbolag. En annan konsekvens av en svag krona är att många svenska bolag blir relativt billiga för utländska investerare. Det borgar för att fler uppköp kommer att ske framöver.

Hittills under 2019 har OMX30 stigit med drygt 10%. Prognoser om sänkt räntebana i USA har gjort att institutionella investerare viktat över från ränta till aktier för att få mer avkastning. Att handelskonflikten börjar närma sig ett slut har också reducerat en hel del osäkerhet.

Men även om vi är långsiktigt positiva till börsen ser vi inte vad som ska driva index högre på kort sikt. Istället ser vi risk för viss besvikelse i samband med Q1-rapporterna som inleds i april. Med tanke på börsens starka återhämtning under första kvartalet har vi valt att inta en mer defensiv inriktning. Vi reducerar vår exponering mot cykliska innehav och ersätter med mer defensiva bolag såsom exempelvis försäkrings- och telekombolag.

 

Ladda ner PDF-version.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.