Månadsbrev maj 2020

Under maj månad har världens ekonomier sakta men säkert inlett vad som sannolikt kommer att bli en lång och utmanande återhämtning i Corona-virusets spår. Det är dock den positiva riktningen som satt prägel på sentimentet vilket också drivit nya kraftiga uppgångar på marknaden under månaden. En stor del av tappet är nu återhämtat men det råder fortsatt oenighet kring vägen framåt.

Volatiliteten på de finansiella marknaderna fortsätter att falla vilket även reflekteras i vardagen av att den tidigare rådande oron sjunker undan alltmer och livet återgår till det normala. Aktiemarknaderna har fortsatt att utvecklas starkt under månaden och sedan årets start är nu OMXS30 och S&P500 endast ned -8,02% samt -5,76%. Endast skriver vi eftersom marknaderna noterades som värst omkring -30% den tredje veckan i mars och har således bjudit på en enastående återhämtning sedan dess.

Utvecklingen kring Coronavirusets spridning får mindre och mindre fokus i media och de flesta länder ser en tydlig inbromsning i antalet nya registrerade fall. Undantagen är Brasilien, Indien och ett fåtal andra länder som ännu befinner sig i en accelererande fas. Under månaden har ett flertal framsteg gjorts på vaccinfronten vilket givetvis tagits emot positivt av börsen men än är det långt kvar tills en effektiv och pålitlig lösning finns tillgänglig. Att kallt räkna med ett potent vaccin redo till nästa virussäsong känns mer som önsketänkande i nuläget.

Till följd av färre restriktioner och mindre rädsla har även den ekonomiska aktiviteten vänt uppåt och tagit lite fart under månaden. Det handlar fortfarande om låga nivåer men relativt sätt ökar aktiviteten snabbt från bottennivåerna i april.

Detta syns både på rörlighets-index och försäljningsvolymer inom en rad kategorier av konsumentvaror på de flesta geografiska marknader.

När BNP-siffrorna för första kvartalet presenterades var dessa som väntat svaga i många länder, framförallt i syd- och centraleuropa, samtidigt som Sveriges siffra kom in starkare än väntat. Som följd har den svenska kronan brutit sin svaga trend och utvecklats starkt mot de flesta andra valutor sedan dess.

Aktiemarknaderna fortsätter att visa styrka och under månaden har ett flertal viktiga tekniska nivåer forcerats utan några nämnvärda rekyler. Detta trots historiskt svaga makrosiffror, politisk spänning och mot slutet av månaden även våldsamma upplopp runt om i USA. När marknaden skakar av sig negativa nyheter med denna enkelhet är det svårt att tolka det som något annat än positivt. De sektorer som gick starkt i inledningen av återhämtningen, teknik och hälsa, har mot slutet fått se sig omsprungna av de mer cykliska sektorerna. En rotation mot eftersläntrarna är en normal utveckling vid slutet av en uppgångsfas och i det korta perspektivet ser marknaden således mer sårbar ut. Den längre trenden är alltjämt oviss och de många risker som kvarstår gör att den försiktiga inställningen åter är bäst motiverad. Detta kommer även prägla vår positionering de kommande månaderna efter att vi fått bra utväxling under den innevarande rotationen mot cykliska bolag och småbolag.

Även marknaden för företagsobligationer i Sverige fortsätter att stabilisera sig både avseende likviditet och priser, om än något långsammare än aktiemarknaden, och primärtransaktionerna är åter tillbaka med bolag som vill refinansiera nu när villkoren blivit bättre.

E&P Edge – Småbolagsförvaltning med megatrendsfokus

Denna månad vill vi åter slå ett slag för Ericsson & Partners småbolagsförvaltning Edge. Här investerar vi i mindre bolag, främst på den nordiska marknaden, med tydlig exponering mot megatrenderna hållbarhet, digitalisering och hälsa. Sedan årets start är portföljen upp 10,1% i jämförelse med dess jämförelseindex OMXSSCPI som är -4,9%. Vill du veta mer om Edge eller utöka din förvaltning med modulen är du varmt välkommen att höra av dig!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.