Månadsbrev maj 2019

I maj månad har vi fått se en kraftig nedåtrekyl på börserna världen över efter en stark inledning på året. Den svenska börsen (OMXS30) backade totalt 9,88% under månaden vilket resulterar i att utvecklingen sedan årets start är +7,22%. Samma mönster kan ses i övriga Europa, USA och Asien. Fortsatt eskalerande handelskonflikter och nedåtpekande makrostatistik är till stor del bakgrunden till vändningen.

Maj har präglats av breda nedgångar på börsen där verkstads- och fordonsindustrin vände nedåt först för att sedan dra med de flesta sektorerna. OMXS30 och S&P500 har backat 9,88% respektive 5,89% under månaden och således har marknaderna gjort en klar vändning från den starka utvecklingen i april.

Makrostatistik har under en längre period pekat nedåt vilket har gett avtryck på räntemarknaden, medan aktiemarknaderna har fortsatt uppåt. Den senaste månadens nedgångar har dock minskat detta gap och aktiemarknaden speglar nu det underliggande konjunkturläget bättre. Ett par industribarometrar (PMI) som rapporterades under månaden kom in lägre än väntat, exempelvis i Tyskland, samtidigt som de svenska BNP-siffrorna som presenterades i slutet av månaden var överraskande positiva. Fed har även öppnat upp för en mjukare penningpolitik framgent, ett beslut som fick aktiemarknaderna att stiga, och en eller två räntesänkningar under andra halvåret kan vara att vänta.

På det hela taget anser vi att det finns både positiva och negativa signaler men att investerare har börjat visa mer och mer respekt för en eventuell avmattning och således finns mycket av detta redan inprisat i kurserna där vi står idag.

Under månaden har handelskonflikten mellan Kina och USA intensifierats efter att USA infört ytterligare tullar då avtalsförhandlingarna inte fortlöpt enligt deras förväntningar. Kina svarade med egna tullhöjningar och har även kommunicerat en plan om att begränsa exporten av kritiska jordartsmetaller. USA har dessutom varit aggressiva i handelssamtalen med Kanada, EU och Mexiko vilket ökat på oron för negativa utfall i konflikterna. Läget är ovisst och vi följer utvecklingen noga.

Med tanke på börsens utveckling i kontrast till den svagare makrostatistik som har rapporterats ansåg vi tidigare att värderingarna på aktier var ohållbara och har därför successivt viktat ner cykliskt och allokerat om till mer ocykliska bolag och likvida medel. Detta har vi fått betalt för i och med förra månadens nedgång. Med rådande lägre värderingar finns det dessutom möjligheter att lyfta in fina bolag i portföljerna igen.

Vad är morgonkaffet utan ett morgonbrev?

Du har väl inte missat vårt morgonbrev? Varje morgon innan börsen öppnar skickar vi ut en kort sammanfattning av viktiga händelser som skett sedan gårdagens stängning och eventuella händelser att hålla koll på under dagen. Här presenteras även terminerna som indikerar hur börsen kommer öppna och vi ger dessutom uppslag på intressanta rörelser på marknaden. är du intresserad av att erhålla morgonbrevet, maila herman.eklund@logga-in.ericssonpartners.se så lägger vi till dig på listan.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.