Månadsbrev januari 2020

Det nya året har haft en turbulent start med stora och slagiga rörelser på marknaderna. Stark makrodata och överlag stabila rapporter tillhör de positiva nyheterna samtidigt som virusutbrottet i Kina skapar oro kring konjunkturens återhämtning. Utsikterna kommer vara fortsatt dimmiga tills att omfattningen och konsekvenserna av virusets utbredning fastställts.

Sedan årsskiftet har börserna både hunnit stiga kraftigt och rekylera tillbaka igen, för att vid första månadsskiftet handlas runt nollan. Det positiva sentiment och starka momentum som präglade marknaden under förra årets slut fortsatte in i det nya året efter att allt fler makrosignaler indikerat en återhämtning i ekonomin. Detta fick börserna att stiga beskedligt under månadens första hälft. Mot slutet av månaden utlyste Kina en dramatisk karantänorder för att hindra spridningen av det nya coronaviruset och kort därefter deklarerade WHO situationen som ett globalt hälsonödläge. Oron kring konsekvenserna för den globala tillväxten nådde till slut marknaden som då reagerade med några kraftigt negativa handelsdagar. Med tanke på Kinas roll som både produktionsmotor och allt större konsument har många råvaror, inte minst oljan, sett påtagliga fall under månadens sista dagar. Antalet smittade av viruset fortsätter att stiga snabbt och allt fler branscher drabbas i takt med att fabriker belägna i drabbade områden stängs ner. Hur stora effekterna slutligen blir är svårt att säga i nuläget och vi följer utvecklingen noggrant.

Under denna hektiska period har dessutom bolagen börjat lämna sina bokslutsrapporter och generellt sett har resultaten kommit in okej med tanke på de svaga utsikterna efter förra rapportperioden. Överlag så har efterfrågan fortsatt vara vacklande men de flesta av bolagen har parerat situationen väl med lyckosamma besparingsåtgärder och välbehållna vinstmarginaler som följd. Den återkommande frågan är givetvis om siffrorna kan försvara värderingarna som blivit allt högre det senaste året.

Den 23 januari hölls Ericsson & Partners årliga investerarkväll. Det blev en välbesökt och uppskattad kväll där det bjöds på ett flertal intressanta presentationer från både noterade bolag samt IPO- aktuella Train Alliance. I några av de presenterande bolagen har det släppts intressanta nyheter sedan kvällen som kan vara värda att kika på. Vi vill återigen tacka alla som kom och lyssnade och gjorde kvällen till en lyckad tillställning!

Förra månaden förmedlade vi vår syn på börsåret 2020 och bland annat såg vi en återhämtning i konjunkturen som sannolik. Allt mer hård data pekar mot att det blir så och att det värsta är bakom oss. Vi ansåg även att en försvagning av kronan var trolig efter den förstärkning som sammanföll med räntehöjningen i december. Hittills ser utvecklingen svag ut och kronan har fallit ett antal procent mot både euron och dollarn.

Framgent fortsätter vi följa coronavirusets utbredning och analysera dess följdeffekter då vi inte utesluter att dessa blir större än väntat med tanke på Kinas centrala roll i världsekonomin. Om situationen inte eskalerar avsevärt från dagens läge ser vi dock fortsatt positivt på utsikterna för helåret.

Lansering av ”Mina sidor”

I början på året lanserade vi Mina sidor där du kan hitta alla dina rapporter och andra dokument som rör din förvaltning. Syftet med att samla allt på ett och samma ställe är att det blir enklare och säkrare för dig som kund. Du loggar enkelt in med Mobilt Bank ID på samma sätt som du gör hos din bank och det är alltså endast du som kan ta del av informationen som finns där. Skulle du ha några frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.