Månadsbrev Augusti 2021 – Sommarbörsen bjöd på allt annat än sommarstiltje

Sommarmånaderna har bjudit på allt annat än vanlig sommarstiltje då breda index i både Europa och USA har fortsatt sin ihärdiga resa uppåt under perioden. Samtidigt närmar sig tidpunkten då centralbankerna inleder en försiktig avveckling av likviditetsstöden vilket historiskt har lett till ökad turbulens på börsen.

Den rådande styrkan i marknaden går inte att ta miste på och de stora listorna fortsatte att utvecklas väl under juli och augusti. OMXS30, som är ett av de starkaste indexen globalt sett för året, steg med 4,9% under perioden samtidigt som S&P500 steg 5,2%. Uppgången hittills i år har varit bred i den bemärkelse att samtliga sektorer, om än i omgångar, bidragit till den positiva utvecklingen. Bland sektorerna som gått bäst på den svenska börsen finner vi bank, fastigheter, sjukvård och verkstad. Även teknikbolag har gått starkt på slutet när räntor fallit tillbaka under sommaren.

På grund av att återhämtningen varit bred under lång tid är det särskilt intressant att mindre bolag, framför allt de minsta, har halkat efter den senaste tiden. Ett potentiellt tecken på att riskaptiten sjunkit då de här segmenten ofta är ett bra mått på just det. En uppgång med avtagande bredd är ett typiskt fenomen innan en svalare tid på marknaden. Om vi kompletterar denna observation med det fundamentala resonemanget kan vi konstatera att hösten kommer bli en intressant period för börsen. Med alla mått mätt är nuvarande vinstmultiplar höga, vilket till stor del är befogat med tanke på en alltjämt låg ränta och hög tillväxt att vänta under kommande år. Men då dessa fakta redan återspeglas i priset är marknaden klart sårbar för händelser som försämrar den bilden. Under hösten är det enkelt att se ett flertal sådana potentiella faktorer och det finns därmed fog för en försiktig inställning till börsen generellt. De främsta av dessa faktorer är framfarten av nya virusmutationer och effekten detta får på konsumtion, hur svår och utdragen komponentbristen blir och slutligen det faktum att centralbanker närmar sig den tidpunkt då de ska inleda avvecklingen av likviditetsstöden vilket historiskt medfört en viss börsturbulens. De utfall som leder till en fortsatt stark uppgång på medellång sikt är därmed färre en de som bör leda till en stabil eller svagare börs.

Med det sagt tycker vi, trots den svaga risk/reward-profil breda index har, att det finns flera segment med betydligt bättre förutsättningar. I det fall att viruset fortsätter avta i signifikans och återöppningen kan fortlöpa finns det mycket utrymme kvar för både tjänste- och dagligvarusektorn vilka båda laggat fundamentalt och på börsen. Det motsatta utfallet skulle vara om virusutvecklingen åter börja eskalera in mot vintern och sannolikheten för nya mutationer växer. I ett sådant scenario kommer de generella tillväxtförväntningarna få sig en törn och läget blir återigen mer gynnsamt för de initiala coronavinnarna. Dessa bolag finner vi exempelvis inom dataspel, digitala konsumenttjänster och WFH-stöd (work from home). En faktor som talar extra för dessa bolag då är att många, särskilt de av mindre storlek, gått väldigt svagt relativt sett under det senaste halvåret.

E&P Börslunch 9/9 | Marknad, Edge och Bolagscase

Ett bolag vi investerat i nyligen är norska Pexip som utvecklar och säljer förstklassig videokonferensmjukvara. En av de förändringar som enligt många studier kommer bestå efter att pandemin klingat av är den nya flexibla arbetsmiljön där fler jobbar mer remote. Detta är ett skifte Pexip redan gynnats av men som sannolikt kommer synas ännu mer när större bolag behöver anpassa sig till detta långsiktigt. Hör gärna av er om ni vill veta mer om Pexip eller vår syn på bolaget.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.