Månadsbrev augusti 2019

Augusti var en turbulent börsmånad med tvära kast och hög volatilitet, vilket också stämmer överens med det historiska mönstret. Mycket kunde härledas till en ytterligare upptrappning av det allt mer utdragna handelskriget mellan USA och Kina. Efter en återhämtning under månadens andra halva låg dock indexen endast någon procent ned vid månadsskiftet.

Under augusti har nyhetsflödet återigen präglats till stor del av rubriker om handelskriget. Efter månadens inledande nedgångar stabiliserades marknaderna något i väntan på Jerome Powells tal vid Jackson Hole, som för övrigt inte gav någon ny information. Trump satte ytterligare press på Fed-chefen inför detta genom att meddela att samtliga varor som fram tills dess skonats skulle beläggas med tullar. Dessa inkluderade särskilt konsumentnära produkter som leksaker, hygienartiklar och elektronik, vilket medförde ytterligare en våg med nedgångar på marknaderna. Stödnivåerna från nedgången i maj höll dock emot och vi fick se en betydande uppstuds på aktiemarknaderna världen över. Trots ytterligare utbyten av nya tullar mellan USA och Kina i samband med G7-mötet höll marknaderna emot och uppgångarna fortsatte även under månadens sista handelsdagar.

I Storbritannien har det varit fortsatt turbulent inom politiken och inget av de möjliga utfallen känns självklart. Det som kan konstateras är att sannolikheten för en avtalslös Brexit växer och att det kommer påverka många, framförallt mindre, bolag negativt. Datumet att hålla koll på är den 31 oktober, då det enligt plan är tänkt att uttåget ur unionen sker. Runt om i världen har de långa räntorna fortsatt falla till nya lägstanivåer under månaden, med Tyskland i spetsen där nu den absoluta majoriteten av de utestående obligationerna handlas till negativ yield. Faktum att denna situation sannolikt kommer bestå under en längre tid gör att räntekomponenten i aktier, givet att avmattningen vi nu ser inte utvecklas till en fullfjädrad recession, bör värderas upp. Efter Feds räntesänkning förra månaden har dessutom allt fler centralbanker börjat tala om ökade stimulanser både i form av räntesänkningar och kvantitativa lättnader. De positiva effekterna av de stimulansåtgärder som nu genomförs kan väntas om ett drygt halvår då konsumenterna märker att det finns mer pengar över i plånboken.

Så trots geopolitisk oro och vikande makro innebär det historiskt låga ränteläget och sannolikheten för en stabilisering i ekonomin, när nuvarande våg av stimulanser får effekt, att aktier fortsatt är ett attraktivt tillgångsslag. Sett till relativa värderingar mellan världens aktiemarknader ligger den svenska börsen i det undre intervallet, varför vi anser att förhållandet mellan risk/reward i svenska aktier är intressant. Detta är givetvis något vi navigerar efter i vår nuvarande aktieallokering.

Sammantaget anser vi just nu att de enda rimliga tillgångsslagen att äga trots diverse orosmoln i horisonten är högavkastande företagsobligationer och aktier, samt vissa defensiva råvaror.

Är du exponerad mot världens megatrender?

I detta månadsbrev vill vi slå ett slag för börshandlade fonder (ETF). Ericsson & Partners förvaltning inom nämnda område utgörs av en diversifierad ETF-portfölj med geografiska- och tematiska placeringar som ger våra kunder direkt exponering mot de megatrender som råder i världen. ETF-portföljen ger våra kunder en kostnadseffektiv förvaltning med god riskspridning och global räckvidd som normalt sett är svår att uppnå själv. Om du vill veta mer om vår ETF-förvaltning, kontakta din rådgivare!

 

Ladda ner månadsbrev som PDF.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.