Månadsbrev april 2021 – Kritiska divergenser indikerar ökad turbulens i närtid

Den globala ekonomin fortsätter att ånga på i sin återhämtning och de flesta makrodata visar på uppseendeväckande hög aktivitet. Detta sker trots en fortsatt problematisk situation avseende pandemins förhoppningsvis sista våg. Samtidigt har aktiemarknadernas momentum börjat avta och det är upp till bevis för börsen nu när ekonomin ska övergå från återhämtning till expansion.

April blev ytterligare en stabil månad på finansmarknaderna med fortsatt positiva signaler från ekonomin och de noterade bolagen. Månaden präglades ytterst av den rådande rapportsäsongen som indikerar väldigt stark utveckling för många delar av ekonomin. Rapporterna har kommit in långt över de officiella förväntningarna samtidigt som marknaden inte reagerat med någon betryggande styrka på dessa siffror, vilket såklart skvallrar om att de faktiska förväntningarna legat högre än de officiella. Den långa uppgångsfasen sedan i höstas har även lyft sentiment och positionering till väldigt höga nivåer och därmed har bara särskilt stora överraskningar lett till positiva reaktioner. Den enkla tolkning vi gör är att marknaden rest på sig för snabbt och att en andhämtningspaus ligger framför oss, vilket vi talat om under en tid. Om den sker i tid eller pris återstår att se.

OMXS30 är fortfarande en av de starkare börserna på helåret med en uppgång på +18,3% men har under den senaste månaden gett tillbaka en del av det försprånget. Utvecklingen under april var +1,1% för OMXS30 respektive +5,2% för S&P500. Temat som präglat årets förstå månader med stigande räntor och cykliskt känsliga sektorer som vinnare har reverserats något i april, vilket är förklaringen till S&P500 starka relativa utveckling med stor tyngd mot teknikjättarna. Detta narrativ tar fortsatt upp mycket av fokuset i finansmedia och är även en central praktisk utmaning för de flesta investerare. Om man analyserar dessa omdiskuterade ratios – cykliskt mot defensivt, värde mot tillväxt m.fl. – visar alla en stark koppling till den långa räntan i USA. När räntan är på rådande låga absoluta nivå och dessutom visar tendenser till rörelse fokuserar många aktörer på detta vilket sedan synliggörs i priserna. Förutsatt att ekonomins styrka håller i sig är det mest sannolika utfallet att räntor fortsätter bättra på sig i måttlig takt. Då positionering och värdering under lång tid anpassat sig till låga och sjunkande räntor är det rimligt att en vändning i denna trend leder till vändning i både positioneringar och värderingsrelationer. Här gäller det främst att tydligt definiera vilken tidshorisont vi investerar för och sedan hålla sig till det för att inte göra onödiga felbeslut i ett snabbrörligt marknadsklimat. Kortsiktigt tror vi att värde och cykliskt kan fortsätta överprestera men över ett något längre perspektiv finns edgen alltjämt bland strukturella vinnare. Det är här vårt fokus generellt ligger med vetskap om att den kortsiktiga uppsidan ibland kan vara bättre i andra segment på marknaden.

Kommande veckor ser vi ett par varningssignaler för marknaden i form av sentiment och positionering samt ett flertal viktiga divergenser som ofta förekommer en vändning i marknaden. Säsongsmönstret, med maj som den svagaste månaden på året, talar för samma inställning. Samtidigt är ekonomin och bolagsvinster stödjande för värderingsnivåerna på den breda börsen och rekylen betraktas köpvärd för ytterligare styrka under andra halvåret och framåt. Detta förutsätter att räntor inte börjar dra iväg kraftigt uppåt vilket skulle vara ett större hinder för aktiemarknaden, men det är ett scenario vi är väldigt långt ifrån i dagsläget.

Vi tror att de industrier som tidigare växte snabbast på grund av underliggande drivkrafter kommer fortsätta göra det, om möjligt ännu snabbare framgent till följd av allt mer konvergens mellan nya teknologier. Vi väljer att lyfta blicken och ha siktet inställt på de långsiktiga trenderna och ser istället den senaste tidens rotationer som en möjlighet att investera i fler strukturella vinnare på lång sikt.

Ericsson & Partners bjuder in till Kunskapslunch den 20/5!

Den 20:e maj håller vi en digital Kunskapslunch för de kunder som är intresserade av en uppdatering kring nuläget på finansmarknaderna. Eventet kommer fokusera på vilka faktorer som är mest relevanta för utsikterna på aktiemarknaden och vilka slutsatser vi kan dra från detta just nu. Det kommer även ges gott om utrymme för frågor och diskussion. Anmäl er genom att skicka ett mail till mig eller er respektive kontaktperson så får ni en inbjudnings-länk till eventet!

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.