E&P Kvartalsbrev Q1 2022 – Penningpolitik, stigande räntor och krig i fokus under Q1

Det är svårt att betona intensiteten av årets första kvartal sett till vad som hänt i omvärlden och hur det har påverkat finansmarknaderna. Den fruktansvärda och oprovocerade krigsföringen från Ryssland mot Ukraina har gjort det enskilt största avtrycket på världen under året både politiskt, ekonomiskt och känslomässigt för oss alla.

Årets första månader har varit turbulenta sett ur flera dimensioner. Efter en utomordentligt stark avslutning på det föregående året för de flesta tillgångsslag inleddes resan nedåt på börserna i rask takt när centralbanker började signalera för betydligt mer aggressiv normalisering av penningpolitik än tidigare indikerat. Yttersta drivkraften var överraskande heta inflationssiffror under månaderna runt årsskiftet. När Ryssland sedan invaderade Ukraina i slutet på februari eskalerade både geopolitisk oro och riskaversion med ytterligare nedgångar som följd. Trots att kriget alltjämt pågår och relaterade oroligheter kvarstår har vi sett en rejäl återhämtning och minskad volatilitet i marknaden senaste tiden. Summerar vi utvecklingen för det första kvartalet finner vi OMXS30 ned -13,41% och S&P500 – med klart mindre direkt påverkan från kriget – ned enbart -4,95%.

Förväntningarna om mer aggressiv centralbankspolitik och hög inflation har satt i gång en ränterörelse vi inte sett på väldigt länge. Det är framför allt hastigheten som varit mest slående men även de absoluta nivåerna är nu anmärkningsvärda med räntor vi inte sett på 10 år. Mot slutet av perioden har vi även sett invertering av räntekurvor på viktiga löptider, som historiskt har indikerat svagare ekonomiska tider framöver. Makro-miljön är dock särskilt volatil just nu vilket gör det svårt att säga om det rör sig om brus eller signal.

Rysslands oprovocerade attack mot Ukraina har varit händelsen i fokus sedan invasionen inleddes den 24 februari. Resten av världens länder och företag har svarat med kraftiga sanktioner för att både markera misstycke och skada landets ekonomi i största mån möjligt. De tydligaste realekonomiska konsekvenserna av kriget och sanktionerna är kraftigt stigande priser på många råvaror av vilka Ukraina och Ryssland är betydande exportörer. Dessa innefattar olja, gas, vete och industrimetaller. En positiv effekt av situationen är att den synliggjort riskerna med Europas externa energiberoende och därmed ytterligare accelererat omställningen mot mer förnybar energi och ökad energisäkerhet i regionen. Vägen dit är utmanande och kortsiktigt är energiberoendet såklart negativt.

Inför året var vår vy att inflationen skulle falla tillbaka snabbare än vad konsensus antydde. Det är tydligt att flera strukturella faktorer ändrats efter kriget vilket gör att denna process kommer ta längre tid. Samtidigt står vi fast vid tesen om att inflationen är av en strikt övergående karaktär då anledningarna bakom den ursprungliga vyn kvarstår. Ett scenario som skulle försämra situationen påtagligt är om inflationsför-väntningar bland konsumenter biter sig fast och på allvar börjar påverka beteenden. Där är vi dock inte nu.

Marknaden har haft en turbulent inledning på året med betydande nedgångar i båda de stora tillgångs-slagen drivet av stigande inflationsoro, aggressiv retorik från centralbankerna samt geopolitisk oro till följd av kriget i Ukraina. Ekonomisk aktivitet bromsar in men från höga nivåer vilket indikerar fortsatt tillväxt. Med bakgrund mot att marknaden handlats positivt och med fallande volatilitet den senaste månaden samtidigt som värderingar på många håll nått nivåer som erbjuder attraktiv flerårig avkastningspotential, är vi positiva kring utsikterna. Geopolitisk ovisshet och de facto åtstramande centralbanker bäddar för volatilitet men är inte anledning nog att ha en lägre riskprofil än tidigare under återhämtningen.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.