FAQ

Frågor & Svar

Det är viktigt att konstatera att ingen kan någonsin garantera värdetillväxt. Vad vi däremot med säkerhet kan säga är att det finns ett givet samband mellan risk och avkastning. Historiskt vet vi att rätt balanserad risk i kombination med unika investeringar ger goda utsikter till avkastning. Förmågan att hitta rätt balans bygger på erfarenhet och är en stark anledning att de flesta av våra kunder är nöjda och gärna rekommenderar oss till andra.
Vi har inga begränsningar vad gäller investeringsslag i vår förmögenhetsförvaltning.
Vi utgår alltid från dina behov och skräddarsyr varenda detalj i din portföljförvaltning utifrån var du är i livet och hur du vill att dina tillgångar ska jobba för dig. Till det adderar vi en noga utarbetad process som är enkel att förstå och som dels landar i en övergripande strategi, dels i hur vi arbetar taktiskt med din portfölj på daglig basis.
Dina pengar omfattas av en insättningsgaranti. Inga tillgångar flyttas från dig eller ditt bolag till oss. Det enda vi har är ett mandat att förvalta dem. Du kommer snabbt och enkelt åt pengarna om du skulle behöva dem.

Ericsson & Partners står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det innebär också att bolaget kan komma att granskas av Finansinspektionen med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillbörligt sätt. Dessutom har vi en egen Compliance Officer som rapporterar direkt till styrelsen. Läs mer här.

Din primära kontakt är den person som förvaltar dina tillgångar. Det är denna persons ansvar att ta hand om dig på bästa sätt. Närheten och den personliga kontakten är central hos oss. Det är därför vi har valt att ha ett mycket lägre antal kunder per förvaltare än vad som är normen på marknaden.
Vår tillgänglighet är en viktig kugge i vår förvaltning. Därför ser vi alltid till att du når oss varje dag, på telefon eller via mail.
Vissa vill träffas ofta, andra mer sällan. Det är helt upp till dig. Vi vill att du ska känna trygghet i såväl vår långsiktiga strategi som i vårt dagliga arbete.
Samtliga förvaltare på Ericsson & Partners har i grunden en gedigen kompetens, alltid med universitetsexamen i botten. Dessutom är de Swedsec-licensierade, vilket innebär långtgående krav på kunskap och att denna hålls uppdaterad över tid. Därtill får vi många ansökningar och kan redan från början ställa höga krav på de vi anställer.
Nej, vi har ingen uppsägningstid. Inte heller några inlåsningseffekter eller avgifter vid uttag. Det är dina tillgångar och du ska enkelt komma åt dem om du behöver pengarna.
Du kommer åt dem direkt, vilket i praktiken innebär en till tre arbetsdagar. Tänk på att investeringar som är gjorda för att vara långsiktiga oftast är mer fördelaktiga att fasa ut över tid.
Ja, självklart har du alltid rätt att påverka innehållet i förvaltningen. Diskretionär portföljförvaltning ger oss mandat att agera, men tar aldrig från dig rätten att bestämma. Du har alltid kvar kontrollen över din förmögenhet. Vill du påverka förvaltningen så säger du till oss hur så utför vi jobbet till dig.
Varje kvartal rapporterar vi portföljens värde direkt till dig så du tydligt kan följa dess utveckling och vilka kostnader du haft. Därtill kan när du som helst logga in på din depå eller kontakta oss via mail eller telefon, så ses vi på ett personligt möte.
Tillgångarna vi får mandatet att förvalta kan finnas i vanlig depå, ISK eller kapitalförsäkring hos någon av de banker/fondkommissionärer vi samarbetar med. Vad som är bäst för dig beror på olika faktorer. Vi hjälper dig alltid att utvärdera alternativen.

Vi rapporterar värdeutveckling och samtliga kostnader kvartalsvis. Du kan också välja att få en skräddarsydd rapport med de parametrar som är viktiga för dig. Du har också en egen log-in som gör att du löpande kan följa förvaltningen. Därtill har vi alltid en nära dialog med kunden.

Du betalar förvaltningsarvode och courtage. Inga dolda avgifter eller tredjepartersättningar förekommer. Arvodesmodellen är flexibel på så sätt att du kan välja den modell som passar dig bäst:

  • En fast procentuell avgift.
  • En prestationsbaserad avgift.
  • En kombination av fast och prestationsbaserad avgift.
  • Allt inkluderat, även courtageavgifter.

Vårt arvode utgår från en prislista som styrs av vilken typ av förvaltning du väljer. En förvaltning som kräver en hög aktivitet har ett högre arvode än en förvaltning med lägre aktivitet. En större förvaltad volym kan också ge lägre arvode.

Nej.

Vårt fokus ligger inte på att sälja tilläggstjänster utan leverera bästa möjliga förvaltning. Tilläggstjänster kostar dig bara pengar vare sig du har behov av dem eller inte. Det som alltid ingår är finansiell planering och utvärdering av din nuvarande ekonomiska situation. Du får såklart alltid heltäckande deklarationsunderlag och en kostnadsfri förvaltning av dina omyndiga barns sparande. Vi bjuder på en enklare utbildning inom finansiella instrument och portföljförvaltning. Du är inbjuden till alla våra årliga event och så har du fri tillgång till golf på en av Sveriges bästa banor. Utöver allt detta erbjuder vi tjänster som skatterådgivning och familjejuridik via våra samarbetspartners. Det samma gäller sådant som kreditkort och tillgång till flygplanslounger.

Ja kundreferenser har vi gott om. De flesta av våra kunder har kommit in via rekommendation från andra kunder. 

Här kan du läsa mer om vad några kunder tycker om oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.