Performance

Performance

Vad som är bra performance avgörs av utfallet i relation till den risk du som kund är villig att ta. Det är alltid dina önskemål och din tidshorisont som gäller. Givetvis är vi stolta över att kunna överträffa olika index mot vilken vår performance kan jämföras. Det är dock i första hand inte det som är intressant utan vilken faktisk avkastning i nettokronor som blir utfallet i din portfölj och hur väl den överensstämmer med våra gemensamma målsättningarna över tid.

Modul
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Tot.
CAGR
Fixed Income
6,0%
5,1%
2,3%
5,0%
1,9%
6,4%
-3,9%
6,2%
2,3%
35,4%
3,8%
Alternativa
7,3%
5,3%
-22,4%
40,1%
-2,4%
46,4%
3,7%
15,4%
17,3%
146,4%
11,5%
Globala Index
15,0%
17,3%
-9,2%
29,4%
10,8%
16,7%
-17,3%
7,4%
8,1%
96,7%
8,5%
Core Sverige
16,2%
4,2%
-14,3%
22,3%
18,4%
17,2%
-20,5%
-4,8%
10,0%
46,7%
5,0%
EDGE
-
-
2,8%
33,6%
86,8%
-22,7%
-55,5%
31,4%
10,2%
27,8%
4,2%
Core Världen*
-
-
-
10,5%
1,1%
18,2%
-13,8%
9,5%
22,5%
52,6%
9,7%
Opportunity**
-
-
-
-
19,4%
-1,1%
-41,0%
21,6%
-0,3%
-15,5%
-4,1%

* Ny modul sedan 1:a oktober 2019
** Ny modul sedan 1:a juni 2020

2023-12-31

Vänligen notera att detta material endast utgör marknadsföring. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastningar.

Performance

Vad som är en en bra performance avgörs av utfallet i relation till den risk du som kund är villig att ta. Det är alltid dina önskemål och din tidshorisont som gäller. Givetvis är vi stolta över att kunna överträffa olika index mot vilken vår performance kan jämföras. Det är dock i första hand inte det som är intressant utan vilken faktisk avkastning i nettokronor som blir utfallet i din portfölj och hur väl den överensstämmer med våra gemensamma målsättningarna över tid.

Vänligen notera att detta material endast utgör marknadsföring. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastningar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.