Globala Megatrender

Globala Megatrender

Globala Megatrender är en långsiktig indexportfölj som med låga avgifter och träffsäker exponering ger möjligheten att uppnå en stor värdetillväxt på lång sikt. Portföljen erbjuder en internationell exponering via tematiska investeringar som bygger på globala megatrender. De megatrender som portföljen investerar mot är hållbarhetsomställning, digitalisering och hälsa. Dessa tre megatrender kommer att växa sig starkare för varje år som går. Världen befinner sig i konstant förändring och många förändringsprocesser är så disruptiva att de fullkomligt slår ut gamla lösningar till fördel för nya.

Framgången bygger på att positionera sig på rätt sida dessa omvälvande förändringar, vilket skapar en strukturell medvind som ökar möjligheterna och sänker riskerna på sikt. Vi har valt ut just dessa tre megatrender eftersom det är tydligt att de alla påverkar världen i en positiv riktning. Det är också inom dessa tre områden vi har den djupaste kunskapen.

Placeringsmetod

Hälsoteknikens utveckling

Digitaliseringen av samhället

Accelererande hållbarhetsomställning

Exempel på innehav

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.