Fixed Income

Fixed Income

Räntan man idag kan erhålla på vanligt bankkonto kompenserar inte för den relativt höga inflationen vi har. Det innebär i realiteten att det oinvesterade kapitalets värde urholkas år efter år i så länge denna skillnad kvarstår.

För att kunna generera avkastning på kapitalet tvingas man istället söka sig till mer riskfyllda tillgångar, så som aktier. Är man inte beredd på att ta aktiemarknadens risker alternativt redan har tillräckligt hög andel aktier i portföljen är Fixed Income lösningen.

Med en individanpassad portfölj bestående av direktinvesteringar i företagsobligationer erbjuder vår mest defensiva modul en hög riskjusterad avkastning, stabil utveckling och hög förutsägbarhet.

Fixed Income i korthet

Varför Fixed Income:

Avkastningen

Portföljen optimeras löpande för att leverera en hög riskjusterad avkastning som är betydligt bättre än den i princip obefintliga räntan på bankkontot.

Stabiliteten

Oavsett om du vill ha ett alternativ till bankkontot eller söker ett alternativ till aktier erbjuder vår mest defensiva modul en stabil utveckling med hög förutsägbarhet.

Individanpassningen

Portföljen skräddarsys helt efter dina mål och behov avseende exempelvis ränta och riskprofil. Du bestämmer om avkastning löpande ska utbetalas eller återinvesteras för ränta-på-ränta-effekt.

Individanpassad portfölj - Vill du leva på avkastningen?

Varje Fixed Income-portfölj skräddarsys alltid efter kundens förutsättningar, mål och behov. Detta innebär att du som kund kan sätta ett eget avkastningsmål och påverka portföljens riskprofil samt tidshorisont. Är det någon särskild bransch eller bolag som ska undvikas kan sådana anpassningar också göras.

Därtill finns även möjlighet att välja om avkastningen som genereras ska återinvesteras i portföljen för att åtnjuta den s.k ränta-på-ränta-effekten eller om du vill leva på avkastningen genom löpande utbetalningar utan att det insatta kapitalet minskar.

Ett unikt erbjudande

Att skapa en väldiversifierad portfölj med företagsobligationer kan vara svårt som privatperson. Både på grund av att obligationer inte handlas elektroniskt över en börs men framför allt då minsta post att investera är 1-2 mkr per obligation.

Ericsson & Partners är en av få aktörer i Sverige som erbjuder s.k ”fragmentering” av företagsobligationer. Detta innebär att vi kan dela upp köpta obligationer i mindre poster, vilket resulterar i att våra kunder kan få väldiversifierade portföljer med ca 20-40 st obligationer i poster som passar portföljens storlek.

Exempel på innehav

SBAB logo
Stillfront logotype
Millicom logo
Länsförsäkringar logotyp

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.