Ericsson & Partners Edge

En fond för positiv förändring

Edge som i Framkant

Fonden investerar i bolag som driver positiv förändring och ligger i framkant av tydliga strukturella trender.

Edge som i Fördel

Fonden fokuserar på små bolag och drar nytta av att dessa är underanalyserade, ägs av färre investerare och överavkastar långsiktigt.

Edge som i Spets

Fonden utgörs av en fokuserad portfölj inom ett begränsat universum, vilket möjliggör djupare expertis och exceptionella resultat.

E&P Edge är en aktivt förvaltad fond som investerar i små nordiska bolag som driver positiv förändring och ligger i framkant av strukturella trender. Förvaltningen är långsiktig och fokuserad med 25–30 innehav.

Starkt track record

Förvaltningen bygger på en strategi E&P utvecklat och validerat under de senaste åren med mycket goda resultat. Sedan start 2018 har strategin avkastat väl över sitt jämförelseindex.

Positiv impact

Många fonder klassas nu som “hållbara” trots att deras riktlinjer och innehav är precis samma som förut. Vi investerar bara i bolag som driver tydligt positiv förändring mot en renare planet, bättre hälsa och högre levnadsstandard.

%

Köp fonden

01. 02. 03.

Herman Eklund, förvaltare

E&P Edge utvecklades för våra kunder som ville ha möjlighet till särskilt hög avkastning på lång sikt. Strategin är därmed utformad för att nyttja just långsiktighet så effektivt som möjligt.

Vi investerar i bolag som driver positiv förändring mot en renare planet, bättre hälsa och högre levnadsstandard. Dels för att det är rätt, men det är också finansiellt logiskt i ett samhälle som alltid strävar mot bättre utfall. Vi vill även att våra bolag ska verka på rätt sida om strukturella och disruptiva förändringar. På så sätt arbetar tiden för oss. Även bolagskvalitet och värdering är oerhört viktiga faktorer vi betonar där tiden är viktig för utfallet men som också utgör effektiva motvikter för att kontrollera risk.

Utifrån detta investerar vi sedan i små bolag i främst Norden. Det har vi lång erfarenhet av och vi får en närhet till bolagen som gör att vi kan dra nytta av vanliga felprissättningar i segmentet. Små bolag har överavkastat marknaden över i princip alla rullande tioårsperioder historiskt, något man också bör nyttja om man har tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi investerar där tydlig samhällsnytta och långsiktigt attraktiv avkastning möts.

Tre grundpelare

Positiv förändring, kvalitet och värde

Spetsig strategi

Norden, små bolag, fokus och långsiktighet

Rigorös process

Systematisk screening, fundamental analys, portföljkonstruktion, riskhantering

Herman Eklund, förvaltare

E&P Edge utvecklades för våra kunder som ville ha möjlighet till särskilt hög avkastning på lång sikt. Strategin är därmed utformad för att nyttja just långsiktighet så effektivt som möjligt.

Vi investerar i bolag som driver positiv förändring mot en renare planet, bättre hälsa och högre levnadsstandard. Dels för att det är rätt, men också för att det är finansiellt logiskt i ett samhälle som alltid strävar mot bättre utfall. Vi vill även att våra bolag ska verka på rätt sida om strukturella och disruptiva förändringar. På så sätt arbetar tiden för oss. Även bolagskvalitet och värdering är oerhört centrala faktorer där tiden är viktig för utfallet men som också utgör bra motvikter för att kontrollera risk.

Utifrån detta investerar vi sedan i små bolag i främst Norden. Det har vi lång erfarenhet av och vi får en närhet till bolagen som gör att vi kan dra nytta av vanliga felprissättningar i segmentet. Små bolag har överavkastat marknaden över i princip alla rullande tioårsperioder historiskt, något man också bör nyttja om man har tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi investerar där tydlig samhällsnytta och långsiktigt attraktiv avkastning möts.

Herman-ericsson-partners

Exempel på innehav

Smart Eye logo
surgicalscience logo
midsona logo

Exempel på innehav

Månadsbrev

Månadsbrevet är en kort summering av förvaltningen under den gångna perioden sett till utveckling, aktioner och nyheter relevanta för investeraren som vill ha en regelbunden inblick i vår process.

Läs det senaste månadsbrevet (Oktober 2022) här.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev ger du ditt medgivande
till hantering av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Ställ en fråga till förvaltaren Herman

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.