Ericsson & Partners Edge

Fonden är under avveckling

Edge som i Framkant

Fonden investerar i bolag som driver positiv förändring och ligger i framkant av tydliga strukturella trender.

Edge som i Fördel

Fonden fokuserar på små bolag och drar nytta av att dessa är underanalyserade, ägs av färre investerare och överavkastar långsiktigt.

Edge som i Spets

Fonden utgörs av en fokuserad portfölj inom ett begränsat universum, vilket möjliggör djupare expertis och exceptionella resultat.

När vi startade Ericsson & Partners Edge i januari 2022 var syftet att möjliggöra för fler att ta del av vår Nordiska småbolagsförvaltning oavsett storlek på kapital och oavsett var man har sin depå. Förvaltningsstrategin har varit framgångsrik under en längre tid. Men efter ett mycket turbulent år på aktiemarknaden har vi beslutat att avveckla fonden. Bakgrunden till beslutet är att det rådande marknadsläget gjort att förvaltningsvolymen inte nått tillräcklig storlek för att det ska finnas affärsmässiga möjligheter att fortsätta förvalta fonden. Därutöver har storleken på förvaltningsvolymen försvårat möjligheterna att bedriva förvaltningen effektivt. Vi är fortfarande övertygade om att förvaltningsstrategin kommer att vara framgångsrik över tid och vi välkomnar dig som har investerat i fonden att ta kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa dig att investera framåt.

01. 02. 03.

Herman Eklund, förvaltare

E&P Edge utvecklades för våra kunder som ville ha möjlighet till särskilt hög avkastning på lång sikt. Strategin är därmed utformad för att nyttja just långsiktighet så effektivt som möjligt.

Vi investerar i bolag som driver positiv förändring mot en renare planet, bättre hälsa och högre levnadsstandard. Dels för att det är rätt, men det är också finansiellt logiskt i ett samhälle som alltid strävar mot bättre utfall. Vi vill även att våra bolag ska verka på rätt sida om strukturella och disruptiva förändringar. På så sätt arbetar tiden för oss. Även bolagskvalitet och värdering är oerhört viktiga faktorer vi betonar där tiden är viktig för utfallet men som också utgör effektiva motvikter för att kontrollera risk.

Utifrån detta investerar vi sedan i små bolag i främst Norden. Det har vi lång erfarenhet av och vi får en närhet till bolagen som gör att vi kan dra nytta av vanliga felprissättningar i segmentet. Små bolag har överavkastat marknaden över i princip alla rullande tioårsperioder historiskt, något man också bör nyttja om man har tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi investerar där tydlig samhällsnytta och långsiktigt attraktiv avkastning möts.

Exempel på innehav

Smart Eye logo
surgicalscience logo
midsona logo

Månadsbrev

Månadsbrevet är en kort summering av förvaltningen under den gångna perioden sett till utveckling, aktioner och nyheter relevanta för investeraren som vill ha en regelbunden inblick i vår process.

Läs det senaste månadsbrevet (December 2022) här.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev ger du ditt medgivande
till hantering av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Ställ en fråga till förvaltaren Herman

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.