Aktiemodul Edge

Edge är en fokuserad aktiemodul som investerar i mindre bolag med stor tillväxtpotential som verkar inom de tre megatrenderna hållbarhetsomställning, digitalisering och hälsa. Alla modulens investeringar bygger på intern fundamental analys där viktiga faktorer är den underliggande marknadens storlek och tillväxt, bolagets affärsmodell och konkurrensfördelar samt ledning och ägare.

Genom en analytisk djupdykning i dessa mindre bolag kan värden som marknaden inte har upptäckt synliggöras. Fokus är att belysa bolagens långsiktiga möjligheter då marknaden fokuserar på temporära kortsiktiga problem. Den fokuserade inriktningen gör även att vi får en närmare kontakt och förståelse för bolagen. Målet för Edge är att överprestera mot OMXS Small Cap Index varje år.

Placeringsmetod

Exempel på innehav

midsona logo
Pricer logo
surgicalscience logo
ENEA logo
solaredge logo
probi logo
Smart Eye logo
MTG logo
azelio logo

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.