Aktiemodul Edge

Edge är en fokuserad aktiemodul som investerar i mindre bolag med stor tillväxtpotential som huvudsakligen verkar inom de tre megatrenderna hållbarhetsomställning, digitalisering och hälsa. Alla modulens investeringar bygger på intern fundamental analys där viktiga faktorer är bolagets tillväxt, affärsmodell, konkurrensfördelar samt ledning och ägare.

Genom en analytisk djupdykning i dessa mindre bolag kan värden som marknaden inte har upptäckt synliggöras. Fokus är att belysa bolagens långsiktiga möjligheter då marknaden ofta fokuserar på den närmsta tiden, 0-18 månader framåt. Den fokuserade inriktningen gör även att vi får en närmare kontakt och förståelse för bolagen. Målet för Edge är att överprestera mot OMXS Small Cap Index varje år.

Placeringsmetod

Exempel på innehav

surgicalscience logo
Smart Eye logo
MTG logo

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.