Core Sverige

Aktiemodul Core Sverige

Core Sverige är en fokuserad aktiemodul som består av 10-15 större svenska bolag. Modulens investeringar fokuseras till väletablerade bolag av hög kvalitet där egenskaper som stabil lönsamhet, låg skuldsättning och stark utdelningshistorik har hög prioritet. Dessa karaktärsdrag gör modulen till en stabil bas för aktieallokeringen i en portfölj. Modulen diversifieras med avseende på bransch för att säkerställa en balanserad exponering men innehåller ändå få innehav relativt marknaden vilket möjliggör viss avvikelse från index. Målet för Core Sverige är att överprestera mot OMXS30 varje år.

Placeringsmetod

Exempel på innehav

essity logo
AstraZeneca logo

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.