Core Sverige

Aktiemodul Core Sverige

Core Sverige är en fokuserad aktiemodul med större stabila svenska bolag som verkar inom de tre megatrenderna hållbarhetsomställning, digitalisering och hälsa. Modulens investeringar fokuseras till väletablerade bolag av hög kvalitet där egenskaper som stabil lönsamhet, låg skuldsättning och stark utdelningshistorik är viktiga. Dessa karaktärsdrag gör modulen till en stabil bas i portföljen. Modulen diversifieras med avseende på bransch för att säkerställa en balanserad exponering men innehåller enbart 10 innehav vilket möjliggör tydlig avvikelse från index. Målet för Core Sverige är att överprestera mot OMXS30 varje år.

Placeringsmetod

Exempel på innehav

essity logo
AstraZeneca logo
Sinch logo
NIBE logo
Paradox interactive logo
Sobi logo
Nobina logo

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.