Alternativa

Alternativa

Alternativa investeringar syftar till att sprida risker och skapa förutsättning för positiv avkastning oavsett marknadsklimat. Placeringarna inom den alternativa modulen kombinerar positiv förväntad avkastning med låg inbördes korrelation samt låg korrelation till traditionell aktiemarknadsrisk, vilket gör den till ett effektivt verktyg för ökad bredd och stabilitet i en långsiktig portfölj.

Investeringsbesluten bygger på specifika case eller teman och erbjuder en stor flexibilitet som gör det möjligt att utnyttja intressanta rörelser på marknaden oavsett var de uppstår.

Exempel på investeringar som kan finnas med i Alternativa modulen:

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.