E&P Kvartalsbrev Q3 2022 – Inledning i dur och avslutning i moll

Ericsson & Partners direktinvesteringar Fixed income

Det tredje kvartalet bestod av två distinkta perioder på finansmarknaderna. Breda uppgångar för aktier och obligationer under första halvan av perioden drog fram uttalanden om att botten var satt och att vi avvärjt recessionen. När centralbankerna sedan åter cementerade sin extrema hökaktighet i augusti följde snabba fall, stressade räntemarknader och kvartalet stängde på nya lägsta för året i de flesta tillgångar.

I stora drag är det precis samma faktorer som präglat finansmarknaderna under det tredje kvartalet som tidigare under året. För att påminna om vad dessa faktorer är så handlar det om en inflation som är mer ihärdig än vad prognosmakare trott och centralbanker som behövt bli mer och mer hökaktiga under året för att få inflationen under kontroll. Då den riskfria räntan stiger, i linje med statsräntor världen över, förändras värdet på finansiella tillgångar och allt från fastigheter, obligationer och aktier faller i värde. Rörelsernas storlek förklaras huvudsakligen av nivåerna vi kommer ifrån, med räntor runt nollstrecket i de flesta stora ekonomierna. Att höjningarna sker snabbt gör inte marknaden lugnare under omvärderingsprocessen.

Sammanfattar vi rörelser under perioden noterar vi OMXS30 ned -2,33% och S&P500 -5,28%. Samtidigt har vi sett den svenska kronan falla näst intill hejdlöst och nedgången mot USD summeras till -7,91%, vilket medför nyans till utvecklingen i lokala valutor ovan. Den svaga kronan är ett resultat av Riksbankens relativa policy, flykt till säkra tillgångar och svaga data från svensk ekonomi.

Något som de flesta mindre investerare sannolikt inte funderat över är de extraordinärt stora nedgångarna på statsobligationer under kvartalet. Statsobligationer i exempelvis USA och UK är, trots nedgångarna i aktier, bland de värst presterande tillgångsklasserna i år med pensionsfonder och försäkringsbolag som de stora förlorarna. Under slutet av september fick till och med den brittiska centralbanken (BoE) gå in med en nödintervention för att hindra en mindre kollaps på den brittiska räntemarknaden. Så nog knakar det lite i systemet från den åtstramning centralbanker just nu utövar. Detta får dock antas vara mer av ett undantag då kreditspreadar i företagsobligationer inte visar några extrema stressnivåer och balansräkningar i bolagen och hushållen är fortsatt i god form. Över lag handlar marknadsrörelserna om en snabb omprisning av riskfria tillgångar (stigande räntor) vilket påverkar alla tillgångsklasser. När och var vi stannar är svårt att förutspå, så investerare får fortsätta vara tålmodiga. Stabila företagsobligationer med rörliga räntor är en bra placering att utöva tålamod i under tiden!

Snart går vi in i rapportperioden för det tredje kvartalet och det kommer bli mer intressant än vanligt av flera anledningar. Många bolag har sett väldigt snabba förändringar i affärsvolymer efter sommarmånaderna och insatspriser har rört sig kraftigt under hela kvartalet. Till följd av dessa rörelser finns det potential för stora revideringar i vinstestimaten som analytiker sannolikt avvaktat med att uppdatera på grund av dålig visibilitet. De ledande signaler vi fått i form av fallande inköpschefsindex, ett gäng vinstvarningar och marknadskommentarer från bolagen talar för att det kan röra på sig mycket under perioden.

Dock ska vi ha med oss att marknaden redan prisat in en hel del av dessa potentiella revideringar. Framför allt är Nordiska och Europeiska aktier på inget sett ansträngt värderade, inklusive justering för betydande vinstnedgångar under det kommande året. Snarare finner vi oss på aptitliga värderingsnivåer även om den väntade konjunkturavmattningen realiseras. I USA är det dock en annan historia där värderingar fortsatt ser ganska höga ut. Vi fortsätter att vara defensiva och tålmodiga men ser det som sannolikt att vi snart befinner oss i en situation med riktigt bra köplägen för kommande år.

Kommentera inlägget:

Dela inlägget:

Våra senaste inlägg:

Sök i arkivet:

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.