Kategori: Uncategorized

E&P Kvartalsbrev Q3 2022 – Inledning i dur och avslutning i moll

Det tredje kvartalet bestod av två distinkta perioder på finansmarknaderna. Breda uppgångar för aktier och obligationer under första halvan av perioden drog fram uttalanden om att botten var satt och att vi avvärjt recessionen. När centralbankerna sedan åter cementerade sin extrema hökaktighet i augusti följde snabba fall, stressade räntemarknader och kvartalet stängde på nya lägsta för året i de flesta tillgångar.

LÄS MER ➞

E&P Kvartalsbrev Q2 2022 – Fortsatt turbulenta finansmarknader under Q2

Turbulensen på de finansiella marknaderna fortsatte med full kraft under årets andra kvartal drivet till stor del av högre inflationssiffror och därmed hökaktigare centralbanker än väntat. Mot slutet av juni har dock det dominerande narrativet skiftat från ”åtstramande centralbanker” till ”fallande vinster” i takt med att allt fler indikatorer bekräftar en inbromsning i konjunkturen.

LÄS MER ➞

Ericsson & Partners Investerarkvällar

Ericsson & Partners anordnar investerarkvällar i Malmö och Linköping. Kvällarna kommer innehålla en genomgång av vår nyligen lanserade fond, med ansvarig förvaltare Herman Eklund, samt ett flertal intressanta bolagspresentationer från några av fondens innehav. Varmt välkomna!

LÄS MER ➞

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.