Arbetsprocess

Vår arbetsprocess

Dina preferenser, förutsättningar och önskemål är alltid det som sätter ramarna för vårt förvaltningsuppdrag och lägger grunden för den löpande diskretionära portföljförvaltningen.

För att så effektivt som möjligt nå varje avkastningsmål följer vi en noggrant framarbetad arbetsprocess i ett antal steg. Här följer en kort introduktion av respektive steg.

01.

Kundanalysen

Varje enskild kund är unik. För att kunna prestera är det viktigt för oss att vi lär känna dig, lyssnar på dina önskemål och förstår din situation. Vi tar oss tid att göra kundanalysen ordentligt. Det är i detta steg vi lägger grunden för uppdraget och sätter målen mot vilket vi mäter framgång.

02.

Investeringsuppdraget

Baserat på kundanalysen skräddarsyr vi en investeringspolicy för just din portföljförvaltning.

Resultatet bildar mandatet för vårt investeringsuppdrag.

03.

Den löpande förvaltningen

När det unika investeringsuppdraget är framtaget, påbörjas arbetet med den löpande förvaltningen. Förvaltningen styrs av Ericsson & Partners unika investeringsfilosofi, en detaljerad investeringspolicy samt riktlinjer för hur det dagliga arbetet ska skötas. Varje förvaltare jobbar nära marknaden och bevakar varje kunds portfölj på daglig basis.

04.

Uppföljningen

Som kund ska du alltid känna dig trygg och nöjd med våra tjänster. Uppföljningen av vårt arbete sker genom följande delar:

Vill du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare för att boka ett personligt möte.

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.